Full identitet for eiendomsselskap som eier og forvalter næringsbygg. Inkluderer logo, postalia, invitasjoner samt helhetlig skilting av eiendommene. Et tidløst, elegant utrykk som kommuniserer verdier som langsiktighet – soliditet – diskresjon.