Norsk Friluftsliv er paraplyorganisasjonen for 16 landsdekkende friluftslivsorganisasjoner med til sammen 950 000 medlemmer. Vi fikk i oppdrag å lage en brosjyre som presenterer medlemsorganisasjonenes aktiviteter og prosjekter det siste året.