Kirsti Skulberg er interiørarkitekt med bygningsvern som spesialområde. Oppdrag løses med utgangspunkt i å ivareta historien til en bygning, og med stor vekt på å bevare gamle materialer og byggeteknikker. Hun ønsket en webside som formidler dette. Se skulberg.no.